OLVONDALENs katthus
Huset byggdes sommaren 2002. Extra yttre kattgård byggdes 2008
2010 avverkade vi tall och rönn bakom gården, för att få bättre ljusinsläpp och slippa tallekottar och tallbarsdekoration på burtaken. Sedan förbättras hela tiden gårdarna. Avlagd bryggdel blev en extra altan för gömstället i yttre kattgården och en gångväg i den andra.
Sedan 2002 är det många katter som besökt vår kattgård. Förutom våra egna katter har många parningar skett där. 2010 bodde Mandela och Curie där under juni/juli. I augusti tog James hand om ruljansen.
2008 utökades huset med en ytterligare kattgård. Inne i huset finns även nytt möblemang. Vi fick av vänner en hel kattklätterställning som byggdes ihop till katternas förtjusning. Framför huset har en minimal altan byggts för att slippa få in massa grus i onödan.
2004 byggdes stenlagd gång och en altan i den inre kattgården. Husets tak pryds numera av en lämplig vindflöjel. Chablis föredrog oftast att var inne i huset om inte solen strålade för fullt.

Byggåret 2002
Ett eget hus
Efter år av oro av öppna dörrar i stora huset, då fel katt kunde slippa ut, bestämde vi oss för att bygga ett separat hus till våra kattdamer. Vår tanke var att både kunna ha fertila honkatter ute samt kunna ta emot enstaka kattgäster. Kanske rent av ha parning i huset...

De första gästerna var Chester och Cinnamon. Båda bördiga från Olvondalen. Vår Miss Blue föredrar dock den totala friheten. Men älskar att, om dörren in är öppen, ligga inne i husets goa gamla träsoffa.
Här är en dansk variant av utekattsutrymme, utan vare sig tak eller stora staket.