Progressive Retinal Atrophy (rdAc-PRA)

VAD ÄR PRA?
HUR VISAR SIG PRA?
UNDERSÖK DITT DJUR
Ögonspegling
DNA-analys

ERG – Elektroretinografi
UPPFÖDARGARANTI?

©Anqi Lindblom-Ahlm/2008
texten får återges om källan anges

VAD ÄR PRA?
PRA är en ärftlig förtvining av näthinnan som alltid leder till blindhet och förekommer hos människor liksom hos djur. Den form av PRA som beskrivs här, nedärvs recessivt beroende på en defekt gen. De första tecknen på PRA kan upptäckas vid ögonspegling redan vid 1-2 års ålder. En individ som utvecklar PRA har fått sina PRA-anlag från båda föräldrarna. Men eftersom anlaget nedärvs recessivt kan anlag finnas dolda i generationer bakåt eftersom individer med endast ett PRA-anlag, aldrig kommer att visa några tecken på sjukdomen. Däremot är de bärare av en defekt gen, och kommer, om de går i avel, föra detta anlag vidare. Idag kan man identifiera den gen som man tror är orsaken till abessiniers PRA med hjälp av DNA-test.
åter till början

HUR VISAR SIG PRA?
Eftersom sjukdomen kommer smygande och individen har tid att vänja sig vid att se sämre och sämre är den svår att upptäcka för djurägaren utan relevant undersökning. Djuret utvecklar sina andra sinnen och om den får leva i sin invanda och trygga hemmiljö, klarar den sig utmärkt. Det sägs att ägare till djur med långt gången ögonbottenförtvining blivit förvånade över att de inte kunnat märka något som skulle tyda på att djuret såg dåligt. Trots det, är varje fall av PRA en tragedi för ägare och uppfödare, samtidigt som det på sikt blir positivt för bekämpningen av den defekta genen. Det är inte förrän ett PRA-fall upptäcks, som man vet vilka individer som ska tas ur aveln.PRA kan upptäckas med hjälp av DNA-test, ögonspegling eller ERG.
Om djuret utvecklar PRA är det viktigt att meddela detta till uppfödaren.
åter till början


UNDERSÖK DITT DJUR
Sättet att stoppa spridning av PRA bygger på att man, utifrån de undersökningsmetoder som finns idag, tar reda på om djuret har PRA. Och, om ett djur har PRA, ser till att det djuret inte används i avel. De tre olika metoder som finns idag är ögonspegling/ögonlysning, DNA-test och ERG.
Endast specialistkompetenta veterinärer får utföra undersökningarna. Aktuell förteckning över veterinärer med behörighet att utföra ögonundersökning finns hos Svenska Kennelklubben. DNA-test utförs av speceillt utvald laboratorier.
åter till början

Ögonspegling
Djuret ges ögondroppar som vidgar pupillen. Efter en stund får djur och ägare gå in i ett mörklagt rum. Veterinären lyser in i ögat med ett oftalmoskop för att se om det finns förändringar i ögonbotten. Undersökningen är varken smärtsam eller obehaglig. Dock kommer djuret att vara ljuskänsligt under ett par timmar efter undersökningen på grund av sina vidgade pupiller, och bör därför inte vistas i direkt solljus.
Ett djur som ögonspeglats utan anmärkning vid ett tillfälle kan vid nästa ögonspeglingstillfälle visa förändringar. Därför räcker det inte att ögonlysa en gång, utan ögonspegling bör ske mer än en gång, med cirka ett års mellanrum. Upptäcks någon misstänkt förändring i ögat, så är det vanligt att man uppmanas att ögonspegla djuret igen efter ytterligare sex månader, för att säkerställa att det var rätt diagnos. Det händer att en ögonbotten uppvisar misstänkta förändringar som senare försvinner och således inte var PRA. En undersökningen kostar cirka 500 kronor. Djuret bör vara minst ett år vid första ögonspeglingstillfället.
åter till början

DNA-test
Kristin Narfström har lokaliserat den muterade genen som ger upphov till PRA i denna form. Kristin rekommenderar att katt testas med DNA-analys men att den även ögonspeglas. Det finns i dagsläget ett laboratorium i Tyskland som kan utföra test.Du kan själv maila labbet på adress labogen@laboklin.de . De skickar de blanketter som ska fyllas i samt swabbar. Betalninge sker mot faktura
åter till början


ERG – Elektroretinografi
ERG är en omfattande undersökning som innebär att djuret sövs ner under undersökningen i 1-1,5 timme. Elektroder sätts på ögat som mäter elektriska strömmar. Undersökningen visar om djuret har, eller om den senare i livet kommer att utveckla PRA. ERG-undersökning är betydligt dyrare än en ögonspegling, den kostar cirka 3000 kronor Dessutom tillkommer narkosavgift på cirka 2000 kronor. Undersökningen kan endast utföras vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala.
Djuret bör vara minst 18 månader vid en ERG-undersökning.
åter till början


UPPFÖDARGARANTI?
Det går inte att ge några garantier för att ett djur inte utvecklar PRA, eftersom PRA nedärvs recessivt. Seriösa uppfödare undersöker alltid sina djur, för att förhindra att avel fortsätter att ske på individer som har PRA och/eller på dess avkommor, allt för att stoppa spridningen av den defekta genen till fler individer inom populationen. Uppfödare visar på detta sätt sitt ansvar för rasen och dess framtida hälsostatus. Som köpare bör du alltid be att få se papper på om föräldradjuren är ögonundersökta. Från och med 2009 kommer det krävas att en av katterna i en parning har DNA-testats för att få registrera avkomman inom SVERAK.
åter till början

© Anqi Lindblom-Ahlm 2008/
texten får användas om källan anges.