Jag heter Anqi och föder upp abessinier i liten skala i vårt hem.
Uppfödningen heter Olvondalens. Det är i den dalen mina katter får röra sig fritt i under sommarmånaderna.

Om du är intresserad av abessinier har jag samlat en mängd information på denna hemsida. Du är alltid välkommen att besöka oss för att bekanta dig med de fantastiska abessinierkatterna, både virtuellt och personligen.

olvondalen@yahoo.se

Familjen Lindblom-Ahlm

0730-639162
0175-30166
(Olvondalen, sommavistet)

Jag är aktiv inom vänskapsringen. Abyvännerna - En vänskapsring som startat därför att vi vill värna om abessinierkatten.

Välkommen att besöka ABYvännernas portal.

Sedan 1 okober 2005 är jag även aktiv medlem i Abyklubben - En nordisk rasring för kort- och långhårig abessinier. Syftet för abyklubben är att vara vägledande för medlemmarna i avels- och hälsofrågor avseende abessinierkatt.

Välkommen att besöka ABYKLUBBENs portal.

Tidigare har jag arbetat aktivt i Aby & Somali ringen inom styrelsen mellan 1996-2004 såsom:

• sekreterare 4 år
• suppleant 1 år
• ordförande 1 år
• för Labyrintens redaktion 4 år

Numera arbetar rasringen för restriktioner och regelverk. Bland annat har de ansett att vår indexsida inte var lämplig att publicera. Numera får därför ingen själv lägga in sin hemsida själv. Jag anser att dessa regler inte gagnar varken samarbete eller rasen. I hopp om att en ny styrelse kan ändra färdriktningen!
Jag har synliggjort rasen på olika sätt för den rasringen;

• informerat intresserade på utställningar och vid kontakter på annat sätt.
• skapat 50 årsblad och utställningsaffischer för 25årsjubileet 2003
• skapat en ny ögonspeglingsblankett (digitalformat) 2003
• skapat infofolder för raserna abessinier och somali tillsammans med G.J 2002 och 2004
• skapat PRAbroschyr tillsammans med G.J. 2002
• arbetat fram konceptet och strukturen på hemsidan 1996-2003
• startat ny hemsidesplats som jag upplät åt rasringen 1997
• startat hemsidesplats som jag upplät åt rasringen 1996
• skapat första infofoldern i färg om rasen tillsammans med I.K 1997
• utformat annonser åt rasringen i tidningen Kattliv 1996-2003