Abessiniern är en frisk kattras. De har mycket få defekter och få ärftliga sjukdomar.

PRA, en ögonsjukdom har förekommit hos rasen, men tack vare seriös avelsarbete och att katter ögonspeglas har PRA-förekomsten minimerats. För mig är det en självklarhet att man ögonspeglar katter och att man tar reda på vilka katternas anfäder är, allt för att minimera risken för att någon katt ska behöva få anlaget som ger PRA.
Numera finns även DNA-test och som görs på katter som går i aveloch registreras hos SVERAK

Nansi i Olvondalen - en frisk abessinier

På senare år har man uptäckt att några abessinier bär på en dubbel gen som ger PK. Genförändringen går att upptäcka vid DNAtest. Under 2004 testades många av de svenska abessinierna, vilket betyder att vi slipper PK-latenta katter i framtiden. Mer info om PK finns på abyvännernas hemsida.