Nu har du hamnat hos "topcat"!
- Sidan handlar mer om mig och mitt arbete, säger Anqi. Jag väljer att i korta drag berätta om projekt efter milleniumskiftet.
2020: För många ett förlorat år när Covid19 lamslog hela världen. Många saker ställdes in, men vi har trots allt haft möjlighet att fortsätta att umgås med både grannar och barn/barnbarn. Vistades mestadels i Olvondalen och byggde ett lekhus till barnen.

2019: I brist på sysselsättning blev jag handledare för seniornet i Roslagen. En rolig bisyssla! Hjälper fortfarande till med Saco-webb och broschyrer. Sitter med i BrfKristallens styrelse och är fortfarande kassör i ROF.

2018 : Slutade mitt yrkeverksamma liv och startade pensionärslivet. 16 juli 2018 blev jag farmor, ett ord som känns väldigt gammaldags. Invald som kassör i Roslagens Ornitologiska föreningen (ROF)

2017: Startade att brodera igen.... måste ju vänja mig vid att jag snart blir pensionär. Hjälper till att redigera tidningen Kattögat.

2012 - 2017: Intensiv jobbperiod på SU som ordförande i Saco-S-rådet samt arbeta med layout av broschyr till Saco-S-rådet och Saco-S och SULF/SU:s hemsida.

Fritid ägnades åt underhåll och byggande av egna hemsidor samt att hjälpa till med redigeringsarbete för NERK:s medlemstidning KATTÖGAT. Redigerade även alla min farfar och pappas filmer samt la dem på DVD-skivor. Ett ganska stort projekt som tog två "jullov" i anspråk (se 2009 nedan). Sedan är Berra och jag hovfotografer på brevlåderadsfesten och är de som redigerar detta som en julhälsning till alla brevlådevänner och givetvis tillverkas fortfarande en årlig kattalmanacka från Olvondalen och som skickas till alla våra Olvondalare som vi fortfrande har kontakt med.

2011: Mest underhållsarbete av hemsidorna..Krasch av server i Danmark!

2010: Överförde "Gotlandsresan 1958" till DVD. Filmade Berras 60-årsfest.

2009: Projektet Rädda film; alla min far och farfars filmer från 40-50-60-talet digitaliserades. Producerade första skriften för Saco-S och SULF SU.

2008: Lärarhögskolan slukas av Universitetet....Byggde hemsida åt Saco-S-rådet och SULF /SU

2007: Byggde hemsida åt ABYKLUBBEN. Filmen om Janusz Korczak färdigställdes.

2006: Filmprojekt i Thailand (mars) Köpte ny kamera - Bildspel från Färöarna.

2005: Byggde hemsida åt indahjälpen

2004: Byggde hemsidor åt abyvännerna, prosperos och olvondalen.

våren 2003: Förutom fortsatt intensivt arbete med MKL arbetade jag tillsammans med Staffan Guttman och Johan Malmgren från Filmstockholm i ett projekt för Filminstitutet. Resultatet blev en film och en rapport.

hösten 2002: Fortsatt arbete med MKL. Utarbetade och genomförde en 5 poängskurs med titeln Film för Lärande. Underbara små filmiska mästerverk formades av deltagarna.

våren 2002: Fick möjlighet att fortsätta arbetet med inriktningen. Nu är vi igång! Fantastiska arbeten är utförda av studenterna!

hösten 2001: Undervisade mest om Läs och skrivinlärning samt konsten att göra klassrum flerstämmiga och öppna för språkandet. Inledde arbetet med att ta fram kursplan för nya inriktningen: Medier, kommunikation och lärande tillsammans med Tanja Pelz-Wall och Staffan Guttman.

våren 2001: arbetade jag åter med att utbilda lärare på LHS. Det stora projektet "Det vidgade textbegreppet" genomfördes tillsammans med Margareta Adolphson. Om att implimentera begreppet och få lärare att filma för lust och lärande! Dokumenterade allt på film och i rapport.
Dokumenterade även Daniel Ahlms arbete som Nalle Puh.
Jag fyllde 50-år och uppvaktades med strålande badrumssång.

hösten 2000: tillbringade jag som studerande på Dramatiska Institutet. Där producerade vi bild, ljud och rörlig bild . En fantastiskt kreativ och engagerande utbildning . Bland produktionerna kan nämnas: Flashpresentation av katter- innehållande Miss Blues dikt, Roffes innesittarliv och sagan om Kanelbullekatten.
En film om en modern företeelse, dvs HUNDDAGIS!

våren 2000: Producerades den första Labyrinten i A4-format. Redaktionsansvarig var jag. Gunnel Jonsson var ansvarig för layouten. Himla fin tidning för abessinier och somalikattsälskare!

Åter till start